Prenosimo članak iz Slobodne Dalmacije o promjeni na čelu

jedne od nama kroatistima praktičarima najvažnijih udruga:

Društva profesora hrvatskoga jezika.Na saboru Društva profesora hrvatskoga jezika, održanom u Splitu 5. rujna 2020., za predsjednika je na četiri godine jednoglasno izabran sinjski profesor Branimir Romac.

U prethodne četiri godine, uz dužnost tajnika Društva, Branimir je profesor u Tehničkoj i industrijskoj školi Ruđera Boškovića u Sinju te predavač na Suvremenom učilištu u Splitu i Visokoj poslovnoj školi Aspiri.

Preuzimajući predsjedničku dužnost Branimir Romac je rekao:

“Zahvaljujem bivšem predsjedniku dr. sc. Srećku Listešu na iznimno uspješnom vođenju Društva, kao i svim članovima Maloga vijeća i Nadzornoga odbora. Društvo ću nastaviti voditi u istome smjeru. Usmjerit ćemo se na natječaje, stručna usavršavanja profesora, a u planu je i prilagodba lektirnih naslova učenicima s disleksijom i drugim poteškoćama u razvoju.”, rekao je Romac.

Društvo profesora hrvatskoga jezika broji preko 600 članova, a riječ je o udruzi koja zastupa i promiče interese profesora hrvatskoga jezika, interese nastavnoga predmeta Hrvatskoga jezika i hrvatskoga jezika kao nacionalnoga i službenoga jezika u Republici Hrvatskoj.

Izabrano je i Malo vijeće Društva profesora hrvatskoga jezika koje čine: Sanja Miloloža (Zagreb), Ana Lovrić (Split), Suzana Kačić-Bartulović (Split), Ankica Pokos (Zagreb), Marina Marijačić (Zadar), Anđelka Rihtarić (Varaždin) i Branimir Romac (Sinj).

Članovi Nadzornoga odbora jesu Vesna Karaula (Vukovar), Zrinka Perković-Dodig (Split) te Antonia Galić (Vrgorac).

Za tajnicu Društva izabrana je Marina Marijačić (Zadar).
SD od 14. rujna 2020., autor D. D., foto: SD