Jednostavna rečenica (.pptx)

,

Slikokaz za dodatnjake u 7. razredu u kojemu se usustavljuju spoznaje o gramatičkome ustrojstvu jednostavne rečenice i produbljuju (primjerice, analitički predikat; prijedložni atribut uz količinsku riječ s imenicom u genitivu). Dodan je model raščlambe i zadatak preoblikovanja modela (nevezanoga teksta) u vezani tekst. Na kraju slikokaza ponuđeno je i rješenje (objašnjenje raščlambe primjera vezanim tekstom).

Slikokaz možete preuzeti ovdje.

SMIM